אי.זי אופטימייזר בע"מ - מנהל קרנות גידור עבור לקוחות כשירים

האם חילוץ של 3 טריליון דולר היה חד פעמי – ומה יקרה אם השווקים ייפלו

המערכת הפיננסית חזקה יותר משהיתה לפני משברים קודמים, אך עדיין ניצבת בפני מבחן חשוב ■ כללי ההון החדשים דחקו חלק מנטילת הסיכונים החוצה מהבנקים ■ כיום הבנקים פחות מרכזיים למערכת הפיננסית, מהוונים טוב יותר ומחזיקים בפחות נכסים בסיכון גבוה

 

קטעים נבחרים מכתבה ב TheMarker מיום 16 בפברואר 2022 :

 

…"עבור היסטוריונים, כל אירוע הוא ייחודי", כתב הכלכלן צ'רלס קינדלברגר במחקרו על משברים פיננסיים. אבל "בעוד שההיסטוריה היא ספציפית, כלכלה היא כללית" — היא כרוכה בחיפוש אחר דפוסים המראים אם המחזור הכלכלי מתהפך. המערכת הפיננסית של ארה"ב כיום שונה מאוד מכפי שהיתה לפי המשברים של 2001 ו–2008, אבל באחרונה צצו כמה סימנים מוכרים להתנפחות בועה ופחד בוול סטריט: ימי מסחר פרועים ללא שום חדשות רציניות שמצדיקות זאת, תנודות חדות במחירים ותחושת בחילה אצל משקיעים רבים שהם קיבלו מנת יתר של טכנו־אופטימיות.

…מפתה לחשוב שהירידות החדות של ינואר היו בדיוק מה שנדרש כדי לנקות את שוק המניות מהרמות המוגזמות והספקולטיביות שאליהן הגיע. אבל המערכת הפיננסית של ארה"ב עדיין עמוסה בסיכונים. מחירי הנכסים גבוהים: הפעם האחרונה שבה המניות היו כל כך יקרות ביחס לרווחים לטווח ארוך היתה לפני המפולות של 1929 ו–2001, והתשואה העודפת על בעלות על אג"ח בסיכון גבוה קרובה לרמתה הנמוכה ביותר מזה רבע מאה. תיקי השקעות רבים העמיסו על עצמם נכסים לטווח ארוך שמניבים רווחים רק בעתיד הרחוק. בנקים מרכזיים מעלים ריביות על מנת לרסן את האינפלציה. הבנק הפדרלי בארה"ב צפוי לבצע חמש העלאות ריבית השנה. תשואות האג"ח הממשלתיות של גרמניה לשנתיים זינקו בשבוע שעבר ב–0.33% — הקפיצה החדה ביותר מאז 2008.

 

משקיע כשיר נחשב יחיד אשר עונה על לפחות אחד מהתנאים הבאים:

​שווי נכסים נזילים
השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8.5 מיליון שקלים חדשים;

גובה הכנסה
גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.3 מיליון שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.9 מיליון שקלים חדשים;​

שילוב שווי נכסים נזילים וגובה הכנסה
השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5.3 מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 640 אלפי שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 950 אלפי שקלים חדשים;

​"נכסים נזילים" משמע מזומנים, פיקדונות, ניירות ערך סחירים, יחידות של קרנות נאמנות, קרנות השתלמות ונכסים פיננסיים (ללא נדל"ן) כהגדרתם בחוק הייעוץ. "תא משפחתי" משמע יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר. ההסבר הנ"ל בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד/ת.

המידע המפורט באתר זה (להלן: "המידע") מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים או לפעילות של חברת אי. זי. אופטימייזר ו/או של השותפויות (קרנות הגידור) בהן היא מהווה או תהווה את השותף הכללי (GP) (כל אחת מהן להלן: "הקרן"), אינו מחייב, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע שהוצג לעיל. השקעה בקרן תבוצע על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור באתר זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

אין באמור באתר זה כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור והמידע באתר זה אינו מהווה ואין כוונה שיהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור באתר זה התחייבות של מנהל הקרן לתנאים המתחייבים בקרן, להשגת תשואה עודפת, או להימנעות מהפסד בקרן ו/או לכל פרמטר אחר הקשור לתשואת הקרן לרבות, אך לא רק, סיכון ו/או מתאם לנכס או למדד מכל סוג שהוא. אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים באתר זה אינם מבוקרים וכפופים לשינויים.