אי.זי אופטימייזר בע"מ - מנהל קרנות גידור עבור לקוחות כשירים

לקראת מפולת בוול סטריט? מכירת המניות על ידי בעלי עניין בארה"ב בשיא

יועץ ההשקעות סטיבן ג'ון קפלן מזהיר כי שוק המניות בארה"ב עלול לאבד שני שליש משוויו, וכי בכירי המגזר העסקי מוכרים כמויות עצומות של מניות שצברו במשך עשרות שנים, לפי דיווח מרקטווץ'

 

קטעים נבחרים מכתבה ב TheMarker מיום 18 בנובמבר 2021 :

…"המשמעות של שיא המכירות הנוכחי על ידי בעלי עניין היא שהמנהלים הבכירים, המשקיעים המנוסים ביותר בעולם, הקדישו פחות או יותר את כל השנה לחיסול הנתחים שלהם במקרים מסוימים ולמכירת כמויות עצומות של מניות שהם צברו במשך עשרות שנים", אמר אתמול קפלן בראיון למרקטווץ'…

…מנכ"לי ענקיות הטכנולוגיה אפל (-1.85% 157.12), אמזון (+0.46% 2909.8) ופייסבוק (-0.09% 198.27) מכרו השנה מניות במיליארדי דולרים, ובשבועיים האחרונים הצטרף למגמה גם מנכ"ל טסלה (-1.4% 753.35), אילון מאסק, שמכר מניות של יצרנית המכוניות החשמליות בשווי של יותר מ-8.8 מיליארד דולר…

אילון מאסק
אילון מאסק, מנכ"ל טסלה. מכר מניות של יצרנית המכוניות החשמליות בשווי של יותר מ-8.8 מיליארד דולרצילום: John Raoux/אי־פי

… העבר מלמד כי בכל פעם שהיה פער בין התחזיות של משקיעים מנוסים ובין תחזיות של מנוסים פחות – הראשונים תמיד צדקו ברגעים המכריעים. "אנשים באמת ממעיטים בהערכת מידת הסיכון שהם נוטלים, מכיוון שעכשיו, במיוחד בחברות הגדולות, יש לנו הערכת יתר גדולה אפילו יותר מכפי שהיתה קודם לכן, והסיכון לירידות גבוה ביותר", הוסיף קפלן.

… להערכתו, כעת מכפילי הרווח בוול סטריט גבוהים פי שלושה בממוצע מכפי שהם אמורים להיות. לדבריו, משמעות הדבר היא כי מרבית המניות עתידות לאבד שני שליש משוויין כאשר המכפילים ישובו לרמות נורמליות. עם זאת, הוא הזהיר כי במצבים שבהם הערכות השווי גבוהות או נמוכות מהשווי ההוגן, בסופו של דבר כשהן חוזרות לשווי הוגן הן לא עוצרות בו, ובדרך כלל הן ממשיכות בגלל הבהלה שאוחזת בשווקים….

משקיע כשיר נחשב יחיד אשר עונה על לפחות אחד מהתנאים הבאים:

​שווי נכסים נזילים
השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8.5 מיליון שקלים חדשים;

גובה הכנסה
גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.3 מיליון שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.9 מיליון שקלים חדשים;​

שילוב שווי נכסים נזילים וגובה הכנסה
השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5.3 מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 640 אלפי שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 950 אלפי שקלים חדשים;

​"נכסים נזילים" משמע מזומנים, פיקדונות, ניירות ערך סחירים, יחידות של קרנות נאמנות, קרנות השתלמות ונכסים פיננסיים (ללא נדל"ן) כהגדרתם בחוק הייעוץ. "תא משפחתי" משמע יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר. ההסבר הנ"ל בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד/ת.

המידע המפורט באתר זה (להלן: "המידע") מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים או לפעילות של חברת אי. זי. אופטימייזר ו/או של השותפויות (קרנות הגידור) בהן היא מהווה או תהווה את השותף הכללי (GP) (כל אחת מהן להלן: "הקרן"), אינו מחייב, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע שהוצג לעיל. השקעה בקרן תבוצע על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור באתר זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

אין באמור באתר זה כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור והמידע באתר זה אינו מהווה ואין כוונה שיהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור באתר זה התחייבות של מנהל הקרן לתנאים המתחייבים בקרן, להשגת תשואה עודפת, או להימנעות מהפסד בקרן ו/או לכל פרמטר אחר הקשור לתשואת הקרן לרבות, אך לא רק, סיכון ו/או מתאם לנכס או למדד מכל סוג שהוא. אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים באתר זה אינם מבוקרים וכפופים לשינויים.