קרנות גידור

קרן הגידור - אופטימייזר מגודר שותפות מוגבלת Hedged Optimizer Limited Partnership

הקרן עושה שימוש באלגוריתם לניהול השקעות שמטרתו לזהות הזדמנויות לארביטראז' סטטיסטי ויוצרת חשיפה לשוק המניות הישראלי במשולב עם אסטרטגית גידור סיכונים הנסמכת על אופציות ת"א-35.

הקרן שואפת לייצר, בממוצע רב שנתי, תשואה חיובית משמעותית תוך שמירה על מתאם נמוך מאוד עם שווקי המניות ותוך שמירה על פרופיל סיכון נמוך משמעותית מהסיכון הכרוך בהשקעה במניות.

הקרן מתאימה למשקיעים כשירים, בעלי אופק השקעה בינוני, החשים בסיכון ההולך וגובר בשווקי המניות ולפיכך מעוניינים לגוון את תיק ההשקעות שלהם, בין השאר, לכיוון השקעה אלטרנטיבית בעלת נזילות גבוהה יחסית* ותנודתיות נמוכה יחסית.

תחילת פעילות > יולי 2022

* נקודת יציאה אחת לחודש, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם הקרן.

קרן הגידור - אופטימייזר ממונף ומגודר Leveraged and Hedged Optimizer

הקרן עושה שימוש באלגוריתם לניהול השקעות שמטרתו לזהות הזדמנויות לארביטראז' סטטיסטי ויוצרת חשיפה לשוק המניות הישראלי במשולב עם אסטרטגית גידור סיכונים הנסמכת על אופציות ת"א-35.

בזכות פרופיל הסיכון הנמוך, מתאפשר לקרן להשתמש באשראי בנקאי ולמנף את פעילות ההשקעה של הקרן.

הקרן שואפת לייצר, בממוצע רב שנתי, תשואה חיובית גבוהה תוך שמירה על מתאם נמוך עם שווקי המניות ותוך שמירה על פרופיל סיכון דומה לסיכון הכרוך בהשקעה במניות.

הקרן מתאימה למשקיעים כשירים, בעלי אופק השקעה בינוני-ארוך, החשים בסיכון ההולך וגובר בשווקי המניות ולפיכך מעוניינים לגוון את תיק ההשקעות שלהם, בין השאר, לכיוון השקעה אלטרנטיבית בעלת נזילות גבוהה יחסית* אשר עשויה להניב, בממוצע רב שנתי, תשואה גבוהה ומוכנים לשאת בתנודתיות גבוהה יחסית.

תחילת פעילות > יוני 2024

* נקודת יציאה אחת לחודש, בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם הקרן.