אי.זי אופטימייזר בע"מ - מנהל קרנות גידור עבור לקוחות כשירים

שבוע של מאניה-דיפרסיה בוול סטריט

שני שיאים היסטוריים נשברו השבוע בנפילה וזינוק בשווי שוק: בחמישי איבדה פייסבוק 232 מיליארד דולר, ובשישי הוסיפה אמזון 191 מיליארד דולר — והן לא לבד בטלטלה ■ התנודות העצומות של מניות הטכנולוגיה מראות שהשוק עצבני ושענקיות האינטרנט חדלו להיות מקלט בטוח

 

קטעים נבחרים מכתבה ב TheMarker מיום 5 בפברואר 2022 :

[[[[[[[[[[ לכתבה המלאה ב TheMarker לחצו כאן ]]]]]]]]]]

 

…במשך חודשים הסתתרה הדרמה בפינות נסתרות בשווקים: אלפי מניות טכנולוגיה נסוגו, איבדו עשרות אחוזים משיאן והנחילו הפסדים למשקיעים להן. אך ביום חמישי עברה הדרמה למרכז הזרקורים, עם מחזה שלא נראה בשוקי המניות בארה"ב מעולם. פייסבוק, אחת החברות הגדולות והידועות בעולם, איבדה במכה, תוך דקות ממש, יותר מרבע משוויה — 230 מיליארד דולר. על וול סטריט אי אפשר להגיד שהיא לא מספקת הצגה טובה. הדרמה התעוררה מחדש בסיומו של יום המסחר, כשענקית אחרת, אמזון, הוסיפה לשוויה 190 מיליארד דולר, גם במכה.

…שתי התנודות האלו — העלייה והירידה היומיות הגדולות ביותר בשווי שוק של חברות בוול סטריט אי פעם — הן קריאת התעוררות למשקיעים. השוק חווה מה שקשה שלא לתאר בעזרת הדימוי מאניה דיפרסיה: תגובות קיצוניות, לחיוב ולשלילה, לאירועים שבעבר לא היו מצדיקים יותר מתנודות חד ספרתיות.

 

…מה בסך הכל קרה? פייסבוק (+1.39% 210.48) דיווחה על ירידה קטנה במספר המשתמשים ונסיגה ברווח — לא משהו שלא היה צפוי ואפילו ידוע זה חודשים רבים. אמזון (+1.61% 3075.77) הפתיעה עם כוונה להעלות את דמי המנוי של אמזון פריים. עוד דיווחה על הכנסות שיא והכפלת רווחיה, מה שפחות הפתיע לנוכח ההתנפלות של צרכנים בעולם על קניות ברשת בתקופת מגפת הקורונה. האם אלה סיבות לאובדן או תוספת של שווי שוק ששקול לתמ"ג של כלכלה בסדר גודל של ישראל, או של כל שוק ההון שלה?

משקיע כשיר נחשב יחיד אשר עונה על לפחות אחד מהתנאים הבאים:

​שווי נכסים נזילים
השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 8.5 מיליון שקלים חדשים;

גובה הכנסה
גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1.3 מיליון שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 1.9 מיליון שקלים חדשים;​

שילוב שווי נכסים נזילים וגובה הכנסה
השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על 5.3 מיליון שקלים חדשים וגובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 640 אלפי שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי שאליו הוא משתייך עולה על 950 אלפי שקלים חדשים;

​"נכסים נזילים" משמע מזומנים, פיקדונות, ניירות ערך סחירים, יחידות של קרנות נאמנות, קרנות השתלמות ונכסים פיננסיים (ללא נדל"ן) כהגדרתם בחוק הייעוץ. "תא משפחתי" משמע יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר. ההסבר הנ"ל בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד/ת.

המידע המפורט באתר זה (להלן: "המידע") מהווה מידע כללי ותמציתי בלבד בנוגע לתנאים או לפעילות של חברת אי. זי. אופטימייזר ו/או של השותפויות (קרנות הגידור) בהן היא מהווה או תהווה את השותף הכללי (GP) (כל אחת מהן להלן: "הקרן"), אינו מחייב, ואין להסתמך עליו בכל צורה שהיא. הקרן והשותף הכללי בה אינם ערבים לדיוק, שלמות, או שימושיות, המידע שהוצג לעיל. השקעה בקרן תבוצע על בסיס הצעה פרטית ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי, בהתאם לאמור במסמכי ההשקעה של הקרן ולתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שמשקיע קיבלם לידיו, בדקם באמצעיו הוא ובאופן אישי וללא כל הסתמכות על האמור באתר זה או על מנהלי הקרן ונציגיה וחתם על כל מסמכי ההשקעה בקרן.

אין באמור באתר זה כדי להוות תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי, או ייעוץ השקעות בידי יועץ בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים הייחודיים של כל אדם. כל משקיע נדרש להעריך באופן עצמאי את מלוא היבטי ההשקעה בקרן. זכויות בקרן אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור והמידע באתר זה אינו מהווה ואין כוונה שיהווה הצעה לציבור להשקעה בקרן. מובהר ומודגש כי ניירות הערך של הקרן יוצעו ויימכרו ללא יותר מ-35 ניצעים/משקיעים במהלך שנים עשר החודשים שקדמו לכל הצעה או מכירה כאמור, בצירוף ניצעים ומשקיעים כשירים, אשר ייבחרו בהליך הקבוע על ידי השותף הכללי לפי פרמטרים שונים שנקבעו, כגון סכום השקעה מינימלי, התאמת המשקיע לאופקי ההשקעה בקרן וכיוצא באלה. אין לראות באמור באתר זה התחייבות של מנהל הקרן לתנאים המתחייבים בקרן, להשגת תשואה עודפת, או להימנעות מהפסד בקרן ו/או לכל פרמטר אחר הקשור לתשואת הקרן לרבות, אך לא רק, סיכון ו/או מתאם לנכס או למדד מכל סוג שהוא. אין בתוצאות עבר כדי להוות אינדיקציה או התחייבות כלשהי לגבי פעילות בקרן או תוצאות עתידיות של הפעילות בקרן. כל הנתונים המופיעים באתר זה אינם מבוקרים וכפופים לשינויים.